Z ogromną satysfakcją informujemy, że Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przyznał nam środki w wysokości 420 000 zł na realizację projektu “Rozwój instytucjonalny Fundacji Matuzalem – budowa społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie walki ze stereotypami i stygmatyzacją oraz potrzebą ochrony środowiska naturalnego”. W latach 2022-2024 będziemy, w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a przygotowywać webinaria/seminaria z ekspertami którzy będą kierować swój przekaz do odbiorcy poza aglomeracyjnego na temat zdrowia psychicznego. Celem tych działań jest promowanie wśród mieszkańców miejscowości poza aglomeracyjnych (w których dotychczas wiedza ta nie była zbyt powszechna) zalet i pozytywnych skutków korzystania z pomocy psychologicznej oraz przeprowadzimy jedno z flagowych działań naszej Fundacji – Warsztaty Matuzalmowe, przez które będziemy chcieli docierać do środowisk lokalnych Polski poza aglomeracyjnej. Naszym celem jest edukować, walczyć ze stereotypami dotyczących problemów natury psychologicznej i współtworzyć przestrzeń zrozumienia, spotkania i akceptacji.

Dodaj komentarz