Wyzwiska, groźby, upokarzanie, wyśmiewanie, szantaż emocjonalny, zastraszanie… Przemoc psychiczna wyniszcza każdą osobę, której dotknie. Pomalutku pozbawia godności, poczucia własnej wartości oraz szacunku do samego siebie. Rany, które zostaną w naszej psychice, będą towarzyszyć nam przez długi czas, czasem nawet nigdy nie damy rady się ich pozbyć. Szkoła, praca, dom rodzinny, związki partnerskie – maltretowanie psychiczne może spotkać nas wszędzie. Tyrania ta kojarzona jest zazwyczaj z czymś widocznym dla ofiary, czymś, co wyraźnie daje się poznać jako przyczyna wewnętrznego bólu.

Istnieje jednak pewna forma tejże przemocy, prawdopodobnie najbardziej wyrafinowana i perfidna, w której precyzyjnie zmieniane jest twoje postrzeganie rzeczywistości. Zaczynasz kwestionować swoje wspomnienia, odczucia, inteligencję i samego siebie. Wątpliwości stają się coraz bardziej dokuczliwe, aż w końcu – każdą myśl, słowo, działanie zaczynasz konsultować z innymi, bo wydaje Ci się, że twoja pamięć szwankuje. Poznajmy więc ten ucisk emocjonalny, który wielokrotnie określany zostaje jako przemoc w białych rękawiczkach, poznajmy gaslighting.

Czym jest gaslighting?

 Gaslighting to forma przemocy emocjonalnej, w której sprawca stopniowo zmienia percepcję postrzegania rzeczywistości ofiary, poprzez dostarczanie nieprawdziwych informacji, co zaczyna wzbudzać w niej lęk, dezorientację oraz brak zaufania do własnej pamięci. Proces ten powoduje dysonans poznawczy u osoby manipulowanej oraz inne patologiczne stany psychiczne jak niskie poczucie własnej wartości czy depresja. Praktyka gaslightingu ma na celu wywołać bezpodstawne przekonanie o błędnym charakterze reakcji, percepcji, myśli, przekonań oraz wspomnień ofiary. Taktyka ta zazwyczaj występuje w bliskich relacjach partnerskich.

Po całość artykułu zapraszamy pod poniższy link.

Dodaj komentarz