Fundacja Matuzalem

Przeciwdziałamy uprzedzeniom i stereotypom na temat problemów natury psychologicznej

Aktualności

Uzależnienia od jedzenia

Kiedy myślimy o uzależnieniu, w pierwszej kolejności przychodzą nam na myśl różnego rodzaju substancje takie jak papierosy, alkohol czy narkotyki. Może ono również być kojarzone

Czytaj więcej >>
Aktualności

Czym jest wypalenie zawodowe?

Mierzenie się z wymaganiami dzisiejszego świata nie jest proste. Ciągle odczuwany nacisk ze strony otaczających nas ludzi już od dzieciństwa kształtuje w człowieku chęć osiągnięcia

Czytaj więcej >>
Aktualności

Etapy trwałego związku

Po przyjęciu weselnym para wraca do swojego mieszkania, zamyka drzwi, patrzy na siebie – jest bardzo zmęczona, rozgląda się po domu, w którym wszędzie porozkładane

Czytaj więcej >>

idea fundacji matuzalem

IDEA

Główną ideą Fundacji jest pomoc człowiekowi potrzebującemu. W naszych działaniach chcemy skupić się na przeciwdziałaniu skutkom ludzkiej samotności. Pracujemy z rodzinami, osobami starszymi oraz z opiekunami osób w podeszłym wieku. Diagnozując potrzeby, postanowiliśmy, że nasza Fundacja skupi się na niesieniu pomocy przede mieszkańcom małych miasteczek i obszarów wiejskich.

"W naszych głowach pomysł wykluwał się długo i powiązany był z doświadczeniem długoletniej pracy terapeutycznej, mediacyjnej, socjalnej z osobami starszymi.. Żyjemy w czasach, gdy o wielu tematach, do niedawna pozostających w orbicie tabu, mówimy coraz głośniej i odważniej, ale wciąż jest wiele miejsc i problemów, które sprawiają, że strach, wstyd i bezradność, potrafią przemienić radość życia w mrok i beznadzieję. Doświadczenie choroby fizycznej czy związanej ze sferą psychiczną człowieka lub też jakiś rodzaj niemocy duchowej, stawiają przed tą osobą, jak również przed całym jej otoczeniem, wielkie wyzwania."
Marcin frelek
Prezes Fundacji Matuzalem

Wydaje się, że w dużych miastach łatwiej jest znaleźć profesjonalną pomoc i wsparcie, łatwiej znaleźć ludzi, instytucje, różne nieformalne grupy i wspólnoty, które o problemach mówią śmielej, potrafią im zaradzać i szukać rozwiązań. Z oczywistych przyczyn w mniejszych miejscowościach sytuacja jest odmienna.

Pomimo dynamicznych socjologiczno-mentalnych przemian społecznych, które dokonują się w polskim społeczeństwie, wciąż powszechnym zjawiskiem są różne białe plamy na mapie. Wciąż obserwujemy tematy, o których lepiej nie mówić, bo to wstyd czy nie wypada… Do takich tematów należy na przykład depresja. Jest ona chorobą śmiertelną i jak każda choroba musi być leczona i wymaga profesjonalnego, ale tez normalnego podejścia ze strony całego otoczenia osoby chorej.

Podobnie rzecz się ma z profesjonalną pomocą, choćby wytchnieniową, świadczoną tym, którzy na co dzień opiekują się osobami w podeszłym wieku. Presja ze strony środowiska, która stymuluje do całościowej opieki nad starszym członkiem rodziny w swoim założeniu, bierze się z dobrych intencji, żeby nikogo z bliskich nigdzie nie oddawać. Z drugiej strony może stać się przyczyną dodatkowego cierpienia i wypaczenia miłości, która może wywrócić całą rodzinę do góry nogami i stać się karykaturą.

Nasza Fundacja chce pomagać właśnie w tych obszarach i razem z naszymi podopiecznymi wspólnie poszukiwać najlepszych sposobów pomocy. O najtrudniejszych sprawach, chcemy rozmawiać w atmosferze dialogu, zrozumienia i miejsca na ludzką niemoc a nie na bycie idealnym. Poprzez działania m.in. edukacyjne, chcemy przyczyniać się do upowszechniania wiedzy na tematy związane z chorobami geriatrycznymi, psychiatrycznymi czy neurologicznymi. Pokazywać drogi rozwiązania i poszukiwania pomocy osobom, które nie są w stanie same znaleźć pomocy dla swoich bliskich i dla samych siebie.

jak pomagamy?

Domy seniora

Poprzez promocję i merytoryczne wsparcie w procesie tworzenia i prowadzenia rodzinnych domów seniora, chcemy współtworzyć przestrzeń, w której osoby niesamodzielne będą mogły nadal przebywać w pobliżu swojego miejsca dotychczasowego zamieszkania i nie być wyobcowane ze społeczności, ale otrzymać proporcjonalne do potrzeb wsparcie na tym szczególnym etapie życia.

Rozmowa i spotkania

W dialogu, spotkaniu, rozmowie, czasami również w mediacji, chcemy otwierać przed mieszkańcami naszych „małych Ojczyzn” drzemiący potencjał i siłę, którą od pokoleń czerpiemy z naszych korzeni.

Skąd nazwa Matuzalem?

Za naszego patrona obraliśmy postać biblijną. Matuzalem to syn Henocha, dziadek Noego, najstarszy człowiek świata, żył 969 – oczywiście jest to liczba symboliczna, która odsłania przed nami jedną z podstawowych prawd teologicznych. Polega ona na tym, że im dalej od stworzenia i świadomego zła popełnionego przez pierwszych ludzi na Ziemi, tym ludzie żyją krócej. Dla Starego Testamentu, a przez niego dla całej kultury judeo-chrześcijańskiej, sędziwy wiek, Ilość lat przeżytych na ziemi to synonim życia szczęśliwego, przeżytego w łasce, która opiera się na bliskości Boga. Matuzalem, który został przez Boga zabrany z tego świata to symbol starca, nestora, człowieka dobrego. Matuzalem był mędrcem. W taki właśnie sposób nasza Fundacja chce patrzeć na ludzi w podeszłym wieku i im oraz im bliskim służyć w potrzebie.

ADRES

Ul. Jana Pawła Woronicza 32/6
02-640 Warszawa

NIP: 7972074024

REGON: 387465147

Kontakt

kontakt.fundacjamatuzalem@gmail.com

nr. tel.: 667 928 686

SOCIAL media