PROJEKT RESURGAMUS ​

Jest to autorski pomysł Fundacji Matuzalem, której statutową misją jest praca na rzecz wyrównania poziomu i jakości życia pomiędzy osobami z obszarów poza aglomeracyjnych i metropolitalnych. Nieodłącznym elementem jest więc pomoc w dostępie do szeroko pojętego wsparcia około rozwojowego, psychologicznego i edukacyjnego młodzieży z terenów wiejskich. Głęboko wierzymy, że uwierzenie w siebie, swój potencjał i możliwości jest kluczowym elementem dobrego startu w dorosłe życie.

Jeżeli jesteś młodą, ambitną, otwartą osobą, chcesz rozwijać swoje kompetencje i tworzyć swoje życie na własnych zasadach, ale czujesz się zagubiony w tej ścieżce, to Resurgamus jest właśnie dla Ciebie!

resurgamus

IDEA

Chcemy wspierać młodych ludzi żyjących na terenach poza aglomeracyjnych w wyrównywaniu ich szans. Wybór studiów czy drogi rozwoju zawodowego, to kluczowe momenty w życiu. Poprzez ten program chcemy wspierać i wzmacniać młodych ludzi, żeby nie bali się stawiać czoła życiu i rozwijać się.

Cele Projektu

Wyrównanie poziomu i jakości życia

Zniwelowanie nierówności pomiędzy młodzieżą z obszarów poza aglomeracyjnych a tą z metropolii.

Zmiana perspektywy

Przeprojektowanie obrazu samego siebie jest pierwszym krokiem do dobrej zmiany.

Wsparcie Mentorskie

Pomoc przy wyborze miejsca i typu studiów, staży czy praktyk zawodowych.

Coaching

Wsparcie w wytyczaniu swojej własnej ścieżki życiowej i rozwoju osobistym.

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna

Walka z problemami i chorobami natury psychicznej, np. depresją, lękami.

Edukacja

Szerzenie wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego, samorozwoju, dorosłości wśród młodzieży.

Zapraszamy Do Kontaktu​

W celu nawiązania współpracy lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

„Istnieje tylko jedna osoba, która kiedykolwiek może uczynić Cię szczęśliwym i tą osobą jesteś Ty.” –  David Burns

ADRES

Ul. Jana Pawła Woronicza 32/6
02-640 Warszawa

NIP: 7972074024

REGON: 387465147

Kontakt

kontakt.fundacjamatuzalem@gmail.com

nr. tel.: 667 928 686

SOCIAL media