W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwiniętych ekonomicznie, od wielu lat jesteśmy światkami zwiększającej się liczby osób starszych w społeczeństwie. Z jednej strony jest to spowodowane ogromnym postępem w medycynie, który przyczynił się do wydłużenia średniej długości życia, a z drugiej strony tendencją wśród młodych ludzi do posiadania jednego lub dwójki dzieci bądź wręcz nie posiadania ich wcale.

Według najnowszych długookresowych prognoz przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny liczba ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiety 60+, mężczyźni 65+) będzie systematycznie rosnąć i w 2050 r. wyniesie już 36,5%.

Nowa struktura populacji wiąże się z licznymi wyzwaniami, które mają na celu poprawę jakości życia tej coraz liczniejszej grupy osób. Dotyczą one przede wszystkim polityki zdrowotnej, opieki senioralnej, działalności opiekuńczo-wspierającej, czy wydłużeniem aktywności zawodowej.  W niniejszym opracowaniu w sposób szczególny potraktowano zagadnienia związane z kontaktami interpersonalnymi, poczuciem samotności i osamotnienia oraz sposobami aktywizacji osób starszych.

Całość artykułu do pobrania w linku poniżej.

Całość artykułu do pobrania w linku poniżej.

Dodaj komentarz