Koncepcja zrównoważonego rozwoju wyznacza nowy porządek społeczno-gospodarczy uwzględniający aspekt środowiskowy. Chodzi zatem o odpowiedzialne i racjonalne planowanie przedsięwzięć umożliwiających rozwój światowej gospodarki gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo środowiska i poprawę jakości życia ludzi.

Strategie zrównoważonego rozwoju podejmują próbę pogodzenia interesów antroposfery i biosfery. Stawia sobie za cel harmonizację ludzkiego świata ze światem przyrody umożliwiającą samorealizację człowieka, bez konieczności destrukcji środowiska.

Czy akcentowane w kontekście zrównoważonego rozwoju priorytety mają szansę być przyjęte w tak skrajnych obszarach i różnorodnych warunkach? Co wdrażanie postulatów zrównoważonego rozwoju może wnieść do środowisk wiejskich?

Całość artykułu do pobrania w linku poniżej.

Dodaj komentarz