Sporom rodzinnych często towarzyszą duże emocje, które utrudniają komunikację. Zamiast skupić się na dojściu do konsensusu wypominamy dawne krzywdy. W tym miejscu niezwykle pomocna jest procedura mediacji rodzinnej. Skorzystanie z pomocy mediatora podczas konfliktu umożliwia spotkanie się na neutralnym gruncie, sprecyzowanie spornych kwestii oraz likwidacje barier komunikacyjnych.

Mediator jest osobą w stu procentach neutralną i bezstronną. Jego zadaniem jest pomoc w przeanalizowaniu wszystkich możliwych rozwiązań konfliktu, prowadzeniu negocjacji oraz wypracowaniu rozwiązania satysfakcjonującego dla wszystkich stron. W życiu człowieka mogą wystąpić sytuacje, które zmuszają go do przeorganizowania jego życia. Przykładem takiej sytuacji może być rozwód, podział opieki nad dziećmi, konflikty, podział majątku, uzgodnienie zasad opieki nad chorym członkiem rodziny.

 W takich przypadkach rodzina musi wypracować nowy schemat współżycia. W wypracowaniu tego schematu może pomóc mediacja. Mediacja gwarantuje ochronę wszystkim stronom konfliktu. W wypracowanym rozwiązaniu mediator bierze pod uwagę interes wszystkich stron, nawet tych nieobecnych i tych niebędących w stanie samemu o niego zadbać. Przy wyborze najlepszego rozwiązania mediator pokazuje także jakie skutki będzie ono implikowało w stosunku do każdej strony konfliktu.

Całość artykułu do pobrania w linku poniżej.

Dodaj komentarz