O kim będziemy mówić?

• Interesuje nas kobieta współczesna, czyli ta żyjąca na przełomie XX i XXI w. bez względu na jej wiek, choć przed wszystkim chodzi o kobiety dorosłe, powyżej 18. r.ż.

• Społeczność lokalna, która jeszcze do niedawna była określana jako zbiorowość o ograniczonej liczbie ludzi, zajmujących jedno ograniczone terytorium gdzie dominowały kontakty bezpośrednie, o wspólnych celach, wartościach, normach i charakteryzowała ich autarkia1 . Dziś trzeba uwzględnić kilka innych zmiennych, które sprawiły iż społeczność lokalna w tym znaczeniu uległa przemianie, np. rozrost miast i powolne wyludnianie wsi, Internet i pojawienie się nowej, cyfrowej przestrzeni społecznej, w której też toczy się życie, i która sprawiła, że nasze kontakty się zmieniły pod względem ilościowym i jakościowym – wciąż mamy kontakty bezpośrednie, ale i te zapośredniczone przez sieć są ważne; są jeszcze społeczności hybrydowe, które otaczają nas i w sieci i w realu.

• Zatem będziemy mówić o roli kobiety żyjącej aktualnie w polskich warunkach, głównie na obszarach wiejskich, która jest uczestnikiem zbiorowości powiązanej więziami, sieciami kontaktów, które to tworzą najbliższe jej otoczenie, i chodzi tu zarówno o kontakty face to face, jak i te cyfrowe.

Całość artykułu do pobrania w linku poniżej.

Dodaj komentarz