Rynek coachingu w Polsce szacowany jest na niemal 40 mln zł, jednakże wciąż wydaje się być tematem mało rozpowszechnionym i dostępnym. O ile w dużych miastach zjawisko coachingu jest stosunkowo dobrze znane, to już w mniejszych miejscowościach niestety idea coachingu często jest wypaczona i niezrozumiała.

Często na spotkaniach liderskich można usłyszeć: „już ja go wycoachuję”. Idea coachingu w takiej sytuacji jest boleśnie przekręcana i trzeba tutaj dosadnie powiedzieć, że nie ma ona nic wspólnego z prawdziwym coachingiem.

Co zatem jest główną ideą coachingu? W coachingu ważne jest to, by wspomagać ludzi w zdobyciu tego, czego pragną, bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić. Coaching zawsze dotyczy relacji między dwoma osobami, a mianowicie pomiędzy klientem i coachem. To klient wydobywa swoje cele na powierzchnię, sprawdza swoje potrzeby, swoje priorytety, wartości, planuje drogę i zaczyna działać.

Całość artykułu do pobrania w linku poniżej.

Dodaj komentarz