Seksualność człowieka jest czymś, co przez bardzo długi czas pozostawało tematem tabu. Obecnie jednak do świadomości społecznej wpływa przekonanie o wadze tego aspektu życia w naszym człowieczeństwie czy po prostu byciu sobą. Hetero- oraz homoseksualność wydaje się tutaj dość „zero-jedynkowa” to zdarzają się przypadki, kiedy określenie własnej seksualności nie jest takie oczywiste. Jedną z takich sytuacji jest pociąg do osób zarówno przeciwnej, jak i tej samej płci. Wg publikacji National Health Statistics Reports z 2016 roku ok. 5,5% kobiet oraz 2% mężczyzn identyfikuje się jako osoby biseksualne. Czy jest to jednak tylko i wyłącznie związane z pociągiem fizycznym? A może kryje się za tym coś więcej? Co powinniśmy więc wiedzieć o osobach biseksualnych?

Biseksualizm jest to orientacja psychoseksualna, która polega na odczuwaniu pociągu seksualnego, romantycznego, jak i emocjonalnego do osób innej oraz tożsamej płci. Osoby takie są w stanie tworzyć szczęśliwe związki zarówno z kobietami i mężczyznami. Mogą one również czuć się mocno powiązane ze środowiskami LGBTQ+. Przyczyny biseksualizmu nie są jednoznacznie określone. Niektórzy naukowcy doszukują się podstaw kształtowania się seksualności w czynnikach genetycznych, środowiskowych oraz hormonalny

Co niesie ze sobą biseksualizm?

Osoby biseksualne wydają się często pomijane w dyskusjach związanych z mniejszościami seksualnymi. Często nawet postrzega się tę seksualność jako „przejściowy etap” w zaakceptowaniu swojej homoseksualności. O ile taki scenariusz jest możliwy, to nie należy wrzucać wszystkich do jednego worka. Biseksualizm jest odrębną seksualnością, która charakteryzuje pociąg fizyczny, romantyczny oraz emocjonalny do osób obu płci.

 Mimo to bardzo często wymaga się od takich ludzi jednoznacznego „określenia się” w strefie swojej seksualności. Osoby biseksualne często są wykluczane zarówno ze środowisk heteronormatywnych, jak i LGBTQ+, właśnie z powodu niezrozumienia. Ważnym jest więc postrzeganie biseksualizmu jako odrębnej seksualności, a nie tylko etapu życiowego i każda osoba identyfikująca się z tą seksualnością powinna zostać uszanowana.

Szalenie istotny jest w tym wszystkim fakt, że osoby te, tak jak hetero- czy homoseksualne, potrafią i często chcą tworzyć związki monogamiczne. Krzywdzącym jest więc stereotyp, który mówi, że osoby bi dążą do równoczesnych kontaktów fizycznych z obiema płciami. Oznacza to, iż ich orientacja seksualna pozwala im na utworzenie trwałych oraz prawdziwych relacji z kobietami lub mężczyznami i nie oznacza to jednoczesnego szukania tzw. „skoku w bok” osobą innej płci niż partner życiowy. Są one po prostu w stanie czerpać satysfakcję z bliskości niezależnie od płci drugiej osoby.

Po całość artykułu zapraszamy pod poniższy link.

Dodaj komentarz