Przytoczmy parę informacji na temat skali zjawiska jakim jest samobójstwo: Według danych OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) z lat 2018–1019 najwyższy wskaźnik liczby samobójstw na 100 000 mieszkańców na świecie wykazuje Korea (24,6) oraz Litwa (21,6), następnie Słowenia (16,5), Belgia (15,9) oraz Japonia (14,7). Polska, ze wskaźnikiem 11,1 plasuje się na 18 miejscu. Jeśli chodzi o samą Unię Europejską to najwyższy wskaźnik liczby samobójstw na 100 000 mieszkańców w Unii Europejskiej wykazuje Litwa (21,6) oraz Słowenia (16,5), następnie Belgia (15,9), Łotwa (14,3) oraz Węgry (14,2). Polska, ze wskaźnikiem 11,1 klasyfikuje się na 10 miejscu.

 Dane statystyczne Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) mówią o tym, że na całym świecie 800 000 ludzi rocznie odbiera sobie życie. Według WHO, co 40 sekund ktoś popełnia samobójstwo, a co 3 sekundy podejmowana jest przez kogoś próba samobójcza.

Mężczyźni trzy razy częściej popełniają samobójstwo niż kobiety. Z kolei w grupie kobiet, częściej niż w grupie mężczyzn mają miejsce próby samobójcze. Prób samobójczych jest kilkunastokrotnie więcej niż samobójstw dokonanych. Samobójstwo jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonu na świecie dla grupy wiekowej między 15. a 44. rokiem życia.

Całość artykułu do pobrania w linku poniżej.

Dodaj komentarz