Społeczeństwo z roku na rok ewoluuje, jest nastawione na proces samodoskonalenia. Często nawet nie zastanawiając się tworzy nowe hierarchie, podziały czy struktury, które wtapiają się w naszą codzienność. Czy zastanawiałeś się kiedyś co to jest rodzina i jaką rodzinę Ty tworzysz? Czy wiesz jaka jest różnica między rodziną wielopokoleniową a nuklearną? Na początek kilka słów o rodzinie. Zgodnie z definicją, rodzina to podstawowa komórka społeczna, która tworzy pewne społeczeństwo – grupę osób związanych ze sobą poprzez pokrewieństwo czy powinowactwo. Należymy do niej od momentu naszych narodzin aż do śmierci, w związku z tym rodzina określana jest również jako grupa pierwotna, która ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa. Zapewnienie ciągłości biologicznej, określenie ról w gospodarstwie domowym dla poszczególnych członków rodziny, przekazywanie tradycji potomstwu w celu zapewnienia ciągłości kultury, jak również tworzenie bezpiecznego miejsca dla swoich bliskich, w którym dzieci mogą przygotować się do samodzielnego życia to wybrane funkcje, które spełnia właśnie rodzina.

Rodzina wielopokoleniowa, jak sama nazwa wskazuje, oznacza rodzinę składającą się z wielu pokoleń – z co najmniej trzech, które mieszkają we wspólnym domu. Najczęściej spotykany schemat rodziny wielopokoleniowej to dziadkowie, rodzice i ich dzieci. Model rodziny wielopokoleniowej występuje częściej w małych społeczeństwach. Wiele osób, które wychowały się w rodzinach wielopokoleniowych podkreśla bliskie emocjonalne więzi między członkami rodziny, poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa. Często, to te właśnie aspekty wpływają na ich przyszłość i komunikację z innymi osobami, jak na przykład chęć celebrowania sukcesów, spotkań czy spożywanie wspólnych posiłków. Model rodziny wielopokoleniowej oprócz cennych zalet posiada również wiele wad – pułapek, nad którymi trzeba wspólnie pracować. Dlatego bardzo ważne są zdrowe, poprawne relacje między członkami rodziny, w których przede wszystkim można znaleźć wzajemny szacunek. Model rodziny wielopokoleniowej wymaga rozwagi, świadomości oraz taktu. Obecnie został wyparty przez inny, nowy model – model rodziny nuklearnej.

Rodzina nuklearna to mała rodzina, maksymalnie dwupokoleniowa – rodzice i dzieci, która mieszka we wspólnym domostwie. Model ten częściej występuje obszarach miejskich. Młode osoby na początku swojej dorosłej drogi wyjeżdżają do większych miast w celu zdobycia wykształcenia, lepszej pracy, gdzie z dala od najbliższych tworzą swoje rodziny. W odróżnieniu od rodziny wielopokoleniowej, opiekę nad dziećmi w czasie pracy rodziców, sprawują instytucje takie jak: przedszkola czy żłobki. Rodzice zdani są sami na siebie, to oni sami muszą poradzić sobie z własnymi problemami. Często takie sytuacje sprzyjają negatywnym skutkom, 2 wśród których można wyróżnić: przeciążenie i zmęczenie, co powoduje częstsze konflikty w rodzinie; zbyt duże skupienie na potomstwie, co z kolei działa zupełnie na odwrót – hamuje rozwój dziecka. Życie w rodzinie nuklearnej posiada też pozytywne aspekty. Dzieci, które wychowały się z rodzicami bez wsparcia ze strony bliskich, często są dziećmi, które szybciej zyskują poczucie samodzielności, i umiejętności. Z kolei więzi emocjonalne rodziców zacieśniają się poprzez radzenie sobie w trudnych sytuacjach, z którymi muszą zmierzyć się razem.

Model rodziny nuklearnej nie jest modelem lepszym ani gorszym od modelu rodziny wielopokoleniowej. Rodziny żyjące w modelu nuklearnym prosperują tak samo dobrze jak rodziny żyjące w modelu wielopokoleniowym. Jest to nowy model, który pokazuje, że wszystko wokół nas się zmienia, a my staramy się dopasować do tych zmian. To o czym należy pamiętać to, to aby niezależnie od modelu rodziny, rodzina była zawsze otwarta na wzajemną komunikację, wzajemny szacunek i tworzyła bliskie więzi gwarantując tym samym poczucie bezpieczeństwa wszystkich domowników.

Poniżej zachęcamy do pobrania artykułu.

Dodaj komentarz