Hospicja perinatalne
- REPORTAŻE

Warszawa
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (WHD) prowadzi hospicjum perinatalne oraz hospicjum domowe dla dzieci. Prezes zarządu fundacji, Artur Januszaniec, podkreśla, że w obu przypadkach były to pierwsze w Polsce placówki hospicyjne dla dzieci nienarodzonych i narodzonych. – Hospicjum domowe założył w 1994 roku dr Tomasz Dangel.
Hospicjum perinatalne było efektem połączenia jego doświadczeń w pediatrycznej opiece paliatywnej z doświadczeniem w diagnostyce prenatalnej prof. Joanny Szymkiewicz-Dangel.

Lublin
Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia

O Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia – chronologicznie drugim powstałym w Polsce hospicjum perinatalnym – opowiedział nam w interesujących szczegółach prezes ośrodka, ojciec Filip Buczyński –
franciszkanin, psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Wrocław
Formuła Dobra

O jednym z najbardziej rozpoznawalnych hospicjów dla dzieci w Polsce, dolnośląskim Stowarzyszeniu Medycznym Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”, miałem przyjemność porozmawiać z panią Anną Gil-Gumowską – psychologiem i wiceprezes zarządu placówki.

Łódź
Fundacja Gajusz

Hospicja dziecięce Fundacji Gajusz (stacjonarne, domowe i perinatalne) oferują kompleksową pomoc: medyczną, psychologiczną, socjalną i duchową. Hospicjum perinatalne istnieje od 2013 roku. Jego zadaniem jest otoczyć opieką rodzinę, która usłyszała, że jej jeszcze nienarodzone dziecko jest śmiertelnie chore – wyjaśnia pani Aleksandra Marciniak, rzeczniczka prasowa organizacji.

Gdańsk
Hospicjum Pomorze Dzieciom

Z panią prezes hospicjum Pomorze Dzieciom, Ewą Liegman, miałem okazję porozmawiać nie tylko o samej placówce, lecz i szerzej, o hospicjum jako idei w ogóle.
Siedziba pomorskiego ośrodka mieści się oczywiście w Gdańsku, choć jego działalność obejmuje całe województwo – nie tylko Trójmiasto. Główną formą wsparcia jest tzw. hospicjum domowe, które dociera do nieuleczalnie chorych dzieci w linii prostej nawet 100 km – w ramach wizyt interwencyjnych i planowych.

Białystok
Białostockie Hospicjum dla Dzieci „Pomóż Im”

Hospicjum białostockie to hospicjum z dużą, bo aż 30-letnią, tradycją. Prowadzone jest od 2009 roku. Mieści się przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 88J i stanowi organizację non-profit. Oferuje pierwszą w północno-wschodniej Polsce pomoc rodzinom z nieuleczalnie chorymi dziećmi.

Kraków
Małopolskie Hospicjum dla Dzieci

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci działa od blisko 17 lat. Powstało jako OPP w 2006 roku. Jego celem jest niesienie kompleksowej pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom w domach. Prezesem hospicjum jest Anna Ewa Nawrocka. Pomoc hospicjum nie obejmuje jedynie terenów Krakowa. Swoim zasięgiem organizacja dociera w zasadzie do rodzin na terenie całej Małopolski.

Rzeszów
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci to specjalistyczna organizacja działająca na terenie województwa podkarpackiego. Mieści się przy ul. Lwowskiej 132 w Rzeszowie. Powołano ją, aby objąć opieką domową dzieci i młodzież, które cierpią na choroby nowotworowe oraz inne nieuleczalne schorzenia: od momentu zdiagnozowania wady letalnej u dziecka danych rodziców, aż po czas żałoby po jego odejściu.
Prezesem Fundacji jest pan Rafał Ciupiński.

Katowice
Śląskie Hospicjum Perinatalne

Śląskie Hospicjum Perinatalne to jedno z kilku hospicjów oferujących pomoc kobietom w ciąży z wadą letalną na terenie całego Śląska. Funkcjonuje w Katowicach jako stowarzyszenie. Jego siedziba znajduje się przy szpitalu zakonu Bonifratrów pod wezwaniem Aniołów Stróżów
(przy ul. Leopolda Markiefki 87). Samo stowarzyszenie mieści się natomiast przy ul. Sołtysa 59A. Zostało zarejestrowane w 2013 r. Hospicjum perinatalne w ramach współpracy ze szpitalem działa od 1 lipca 2019 r. Opieka perinatalna jest oczywiście częściowo finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Poznań
Hospicjum Perinatalne Razem

Hospicjum Perinatalne Razem to pierwsze takie hospicjum w Poznaniu. Jest stowarzyszeniem rejestrowym i powstało w 2015 roku. Mieści się przy ul. Antoniego Kosińskiego 14 (lok. nr 1).
Jest samorządnym, dobrowolnym zrzeszeniem ludzi, którzy postanowili przyczynić się do lokalnego i regionalnego rozwoju paliatywnej opieki perinatalnej. Działa więc na terenie Wielkopolski od kilku lat.

ADRES

Ul. Jana Pawła Woronicza 32/6
02-640 Warszawa

NIP: 7972074024

REGON: 387465147

Kontakt

kontakt.fundacjamatuzalem@gmail.com

nr. tel.: 667 928 686

SOCIAL media