Nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji jest nawiązywanie kontaktów z innymi. Przelotne znajomości, związki, przyjaźnie, rodzina, szkoła, praca… W naszym życiu napotykamy osoby o przeróżnych charakterach i usposobieniu. Jedni przyciągają nas do siebie, inni – wręcz odpychają. Każdy chce, aby w wartościowych relacjach mógł czuć się doceniany, chciany, lubiany bądź kochany. Będziemy więc starali się unikać osób nastawionych negatywnie względem nas.

Niektórzy mogą jednak dać się poznać jako osoby zapatrzone w siebie, bezgranicznie wierzące w swoją nieomylność oraz wykazujące kompletny brak empatii względem innych.

Co możemy powiedzieć o tzw. narcyzach?

Osobowość narcystyczna (narcyzm) objawia się nadmiernym zamiłowaniem do autoprezentacji i własnej osoby. Osoby z tym zaburzeniem posiadają wręcz przesadne poczucie własnej wyjątkowości i ważności. Odczuwają one stałą potrzebę otrzymywania uwagi oraz podziwu od innych. Są bardzo wrażliwe na krytykę, a przy tym interesowne w relacjach społecznych.

Narcystyczne zaburzenie osobowości może ściśle wiązać się z zaburzeniami typu borderline oraz psychopatycznymi zaburzeniami osobowości. Do jego cech możemy zaliczyć m.in.:

 • deficyt empatii;

• wyidealizowane poczucie własnego „ja”;

 • egocentryzm;

 • chłód uczuciowy;

 • patologiczne kłamstwo;

• nadwrażliwość na dezaprobatę i krytykę;

• skłonności manipulacyjne;

• pasożytniczny styl życia;

 • poniżanie innych;

• brak realizmu;

 • impulsywność;

 • zazdrość itd.

Po całość artykułu zapraszamy pod poniższy link.

Dodaj komentarz