Psychoterapia osób dorosłych

Każdy z nas jest niepowtarzalny w swoich osobistych doświadczeniach, co do pewnego stopnia warunkuje nasze “tu i teraz”. Dlatego też w trakcie terapii rozumianej jako spotkanie, skupiamy się̨ na wewnętrznym świecie pacjenta, aby wybrane metody i podstawa merytoryczna pracy terapeutycznej były zawsze odpowiednio dobrane i zgodne ze standardami leczenia oraz wiedzą psychologiczną.

Czym jest psychoterapia?

To dialog pomiędzy pacjentem a terapeutą. Stosuje się ją w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych i nie tylko. Pomaga ona w zrozumieniu kim jesteśmy i w jaki sposób przeżywamy świat i jak w nim funkcjonujemy. Pozwala zrozumieć schematy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i co stoi u źródeł ich wyborów. Może mieć charakter krótko lub długoterminowy. Wyróżnia się psychoterapię indywidualną, grupową, par oraz rodzin.

Co może dać Ci terapia indywidualna?
• polepszyć swoje funkcjonowanie z innymi
• zrozumieć swój nastrój
• zwiększyć swoje poczucie wartości
• zmniejszyć poziom stresu/lęku
• stać się bardziej asertywnym
• wyeliminować autodestrukcyjne wzorce zachowań
• lepiej zrozumieć siebie
• zwiększyć samoświadomość
• budować zdrowsze relacje, pokonać trudności w relacjach
• przestać się angażować w zbyt obciążające relacje lub sytuacje