Interwencja kryzysowa

Czym jest interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa to krótkoterminowa pomoc psychologiczna w sytuacji traumatycznej po doświadczeniu m.in.: przemocy domowej, mobbingu, rozwodu, nadużycia seksualnego, trudnego rozstania, dotkliwej żałoby, choroby terminalnej, katastrofy, próby samobójczej.

Wszystkie te sytuacje związane są z doświadczeniem zagrożenia życia i zdrowia emocjonalnego lub/i fizycznego. Spotkania z psychologiem mogą pomóc w powrocie do równowagi psychicznej oraz w odzyskaniu potrzebnych sił życiowych.