Dr Joanna Pracka

Doktor nauk społecznych, wykładowaca akademicki, psycholog oraz psychoterapeuta, pracująca w nurcie integracyjnym, terapeuta EMDR, autorka publikacji naukowych.

Dr. Joanna Pracka

Doktor nauk społecznych, wykładowaca akademicki, psycholog oraz psychoterapeuta, pracująca w nurcie integracyjnym, terapeuta EMDR, autorka publikacji naukowych.

Ukończyła liczne szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu terapii i pomocy psychologicznej. Nadal rozwija swoje kompetencje, aktualnie na kilkuletnim szkoleniu we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej – zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami; zdobyte w trakcie współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi, fundacjami, oraz w trakcie staży klinicznych (m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja SCOLAR, Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie).

Pracuje w nurcie integratywnym. Patrząc na człowieka całościowo, indywidualizuje podejście i metody działania do potrzeb osoby lub rodziny, z którą pracuje.

Bliskie są jej słowa polskiego lekarza, psychologa i psychiatry – Kazimierza Dąbrowskiego: „Nie szukaj zdrowia psychicznego, szukaj rozwoju, a znajdziesz jedno i drugie”.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • psycholog, psychoterapeuta, terapeuta EMDR,

 • doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, wykładowca akademicki,

 • członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 • autorka publikacji naukowych, w tym książki pt.. „Temperament i płeć a inteligencja emocjonalna” (https://liberilibri.pl/temperament-i-plec-a-inteligencja-emocjonalna).

Prowadzi:

 • psychoterapię indywidualną osób dorosłych

 • psychoterapię dzieci i nastolatków

 • konsultacje dla rodziców

 • terapię rodzinną

 • treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży

 • treningi umiejętności „miękkich” dla dorosłych

 • diagnozę takich parametrów, jak m.in.: intelekt, temperament, czy osobowoś

Adres

ul. Jana Pawła Woronicza 32/6
02-640 Warszawa

Email

psychoterapia@fundacjamatuzalem.pl

Telefon

667 928 686