Sergiusz Dębecki

Psychoterapeuta, który pracuje z pacjentem w podejściu holistycznym, nieszablonowym, starając się zawsze o uważność, zrozumienie i pełną akceptację klienta

Sergiusz Dębecki

Psychoterapeuta, który pracuje z pacjentem w podejściu holistycznym, nieszablonowym, starając się zawsze o uważność, zrozumienie i pełną akceptację klienta.

Szczerze wierzy, że dzięki podmiotowemu oraz personalistycznemu podejściu do każdego, człowiek może odnaleźć w sobie zasoby niezbędne do realizacji postawionych przez siebie celów. Psychoterapia jest dla niego przede wszystkim spotkaniem, podczas którego pacjent otrzymuje odpowiednie wsparcie w poszerzaniu swojej świadomości, odszukiwaniu prawdziwego „Ja”, poprawiając tym samym relację z samym sobą oraz innymi, a czasem nawet – odkrywając głęboko zakopane talenty. Cały czas rozwija swoje kompetencje we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jest członkiem. 

Dzięki ukończeniu studiów Executive MBA na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz pracy w fundacji GPW posiada doświadczenie w problemach ludzi zajmujących się biznesem, menadżerów oraz tych działających pod dużą presją w środowisku korporacyjnym. W dotychczasowej drodze zawodowej skupiał się na pracy ze studentami i ich rodzinami, małżeństwami oraz młodzieżą szkolną dając im siłę, by zło zwyciężyli dobrem. 

Oferuje pomoc w obszarach: 

  • depresji, autoagresji oraz kryzysów psychicznych 
  • stresu, nerwicy i chorób psychosomatycznych 
  • zaburzeń lękowych 
  • depresji okołoporodowej / poporodowej 
  • przeżywania żałoby i smutku 
  • kryzysu w związkach, jak i konsekwencji rozpadu małżeństwa 
  • dojrzewania do mediacji jako formy rozwiązywania konfliktu 
Adres

ul. Jana Pawła Woronicza 32/6
02-640 Warszawa

Email

kontakt.fundacjamatuzalem@gmail.com

Telefon

667 928 686

Dochód wypracowany przez Centrum Psychoterapii Matuzalem w całości przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji Matuzalem.