Psychoterapia młodzieży

Okres dojrzewania niesie za sobą wiele wyzwań związanych ze zmianami rozwojowymi nastolatka, zarówno w obszarze fizyczności, relacji społecznych, jak i emocjonalności. Wiele pojawiających się pytań dotyczących m.in. tożsamości czy hierarchii wartości, rozwój psychoseksualny oraz wzrastająca potrzeba niezależności, przeplatane jest chwiejnością emocjonalną tego okresu w życiu człowieka. Adolescent, który zmaga się z intensywnymi doświadczeniami w połączeniu z pojawiającymi się problemami psychicznymi, może nie radzić sobie ze swoimi emocjami, problemami lub relacjami społecznymi.

Psychoterapia młodzieży ma na celu pomoc w zrozumieniu tych trudności oraz wypracowania najlepszej formy pomocy. Pozwala ona na zdobycie umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami, rozpoznawania emocji innych osób, rozwiązywania problemów związanych z okresem dorastania oraz tych potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie.