Wewnętrzny krytyk to cała paleta postaw o oceniającym i negatywnym wydźwięku.

 Kształtuje się w człowieku od najwcześniejszych lat życia pod wpływem doświadczeń, często krytyki pochodzącej od rodziców, opiekunów, nauczycieli, rówieśników – osób, które są obecne w naszej codzienności. Głosy krytyka wewnętrznego skupiają się na ich autorze.

Silny krytyk wewnętrzny w człowieku może prowadzić do narastających problemów natury psychologicznej, tj. niskiego poczucia wartości, a nawet do depresji.

 Czy mnie to dotyczy?

 „Jestem silną kobietą, odnoszę sukcesy i jestem nadzwyczaj zaradna pomimo różnych przeciwności i nagle dociera do mnie, że jakiś wewnętrzny głos od lat „ściska” mnie od środka. Zdałam sobie sprawę, że od lat jestem bombardowana krytycyzmem. Ten wewnętrzny spór pochłania olbrzymie ilości energii, które mogłyby być spożytkowane na bardziej prawdziwe życie, które byłoby zanurzone w tym, co tu i teraz”.

Całość artykułu do pobrania w linku poniżej.

Dodaj komentarz