Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI MATUZALEM Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Informujemy Panią/Pana, iż korzystając z naszej strony internetowej https://www.fundacjamatuzalem.pl/ przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

W niniejszej Polityce Prywatności (zwanej dalej: „Polityką”) wyjaśniamy w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej (zwanych dalej: „Użytkownikami”). Polityka zawiera także informacje o plikach cookies stosowanych na naszej stronie internetowej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest:  Fundacja Matuzalem z siedzibą w Warce, przy ul. Błękitna 1, 05-660, KRS: 0000867057, NIP: 7972074024 (dalej: Fundacja). W sprawie danych osobowych z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail kontakt@fundacjamatuzalem.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).

Fundacja Matuzalem wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na wskazany powyżej adres, a także pod adresem e-mail: marcin.frelek@fundacjamatuzalem.pl.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Fundacja Matuzalem przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

– w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie ze strony – korzystania z pełnego zakresu funkcjonalności stron oraz prezentowania naszych produktów i usług na stronach – podstawą prawną jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze strony lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podczas korzystania przez Użytkowników z naszej strony internetowej gromadzimy w szczególności adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach na stronie internetowej, kliknięcia w elementy strony internetowej, daty i godziny wejść na stronę internetową, nazwę dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji przeglądarki Użytkownika.

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics. Zbierają one informacje dotyczące stron internetowych, a także ich podstron, które zostały odwiedzone przez Użytkowników, a także ilości czasu spędzonego na danej stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możliwym jest zdecydowanie przez Użytkownika, czy wyraża zgodę na działanie Google Analytics.

Z uwagi na korzystanie z usług Google, dane osobowe Użytkowników naszej strony mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Musi Pani/Pan wiedzieć, iż Google przystąpił do programu PrivacyShield i dzięki temu został zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Prawa dotyczące przetwarzania danych

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii oraz prawo ich sprostowania, poprawienia, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Ma Pani/Pan prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody, którą Pani/Pan wyraził poprzez zaakceptowanie stosowania na naszej stronie plików cookie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja dodatkowa dot. plików cookies i osób korzystających z formularza kontaktowego

Informujemy, że używamy na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych., tzw. „ciasteczek”) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności. Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika. Termin „inne technologie” odnosi się do m. in. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych zawartych w plikach cookies w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celu optymalizacji korzystania z naszej strony, w tym w celu profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Panią/Pana w ramach korzystania ze strony internetowej ADO Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez  użytkownika  zgody na takie przetwarzanie. Zgodę można wycofać poprzez usunięcie plików cookie z pamięci Pani/Pana przeglądarki.

Dane osobowe zawarte w plikach cookies będą przetwarzane w następujących celach:

  1. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Pani/Pana urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Pani/Pana indywidualnych potrzeb i do Pani/Pana konfiguracji urządzenia, za pomocą którego przeglądasz nasze strony;
  2. wykrywanie botów i nadużyć w usługach;
  3. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)–– brak odpowiednich informacji może uniemożliwiać ocenę poprawności działania strony internetowej ADO i jej funkcjonalności oraz może uniemożliwiać efektywne jej pozycjonowanie, a także dopasowanie treści stron internetowych do Pani/Pana zainteresowań.

W przypadku, gdy jako Użytkownik naszej strony internetowej nie chce Pani/Pan otrzymywać plików cookies, może Pani/Pan zmienić ustawienia przeglądarki.

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookies może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

W celu zarządzania ustawieniami plikami cookies proszę wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której Pan/Pani używa (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera Urządzenia mobilne: Android, Safari, Windows Phone, Blackberry) i proszę postępować zgodnie z instrukcjami, przykładowo:

  1. Internet Explorer – z menu głównego należy wybrać pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookie;
  2. Mozilla Firefox – z menu głównego należy wybrać pozycję „Narzędzia”, a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”;
  3. Opera z menu głównego należy wybrać pozycję „Narzędzia”, a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane”,a potem „Ciasteczka”;
  4. Google Chrome należy  z menu głównego znajdującego się po prawej stronie wybrać pozycję „Opcje”, a następnie „Dla zaawansowanych” oraz Ustawienia plików cookie”;
  5. Safari – w menu „Ustawienia” należy wybrać pozycję „Safari„, a następnie w sekcji „Prywatność i ochrona” wybrać „Blokuj cookie„.

Powyżej zamieściliśmy tylko przykładowe typy przeglądarek, które są najczęściej używane przez Użytkowników sieci Internet. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”.

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić lub spowolnić korzystanie ze strony internetowej ADO, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich – konsekwencje są w dużej mierze od nas niezależne, a są uzależnione od konfiguracji sprzętu, z którego Pan/Pani korzysta w celu przeglądania naszej strony.

Dokładamy starań, aby informacje zamieszczone na stronie były aktualne – sugerujemy jednak opieranie się o oficjalne dokumenty (np. złożone w KRS) lub zwracanie się z oficjalnymi zapytaniami. Nadmieniamy, iż nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z korzystaniem przez Pana/Panią z naszej strony czy opieraniem się na informacje znajdujące się na niej.

Wszelką korespondencję (inną niż do Administratora lub IODO) proszę kierować w formie pisemnej na oficjalny adres siedziby Fundacji, chyba że uprzednio wyraźnie i na piśmie pod rygorem nieważności wyraziliśmy zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną – w przeciwnym wypadku korespondencję kierowaną przez podmioty prywatne traktować ją będziemy jako niebyłą i niedoręczoną skutecznie.

ADRES

Ul. Jana Pawła Woronicza 32/6
02-640 Warszawa

NIP: 7972074024

REGON: 387465147

Kontakt

kontakt@fundacjamtuzalem.pl

nr. tel.: 667 928 686

SOCIAL media