Zespół Stresu Pourazowego, w skrócie PTSD (od ang. posttraumatic stress disorder) jest zaburzeniem lękowym ujawniającą się u osób, które przeszły w swoim życiu skrajnie stresujące przeżycie. Badania wskazują, że aż 70% populacji narażona jest w swoim życiu na sytuacje traumatyczne, z czego u 20% osób po takim doświadczeniu wystąpi PTSD.

Mężczyzn częściej spotykają sytuacje traumatyczne, jednak symptomy zespołu stresu pourazowego dwukrotnie częściej odczuwają kobiety1. Większość osób kojarzy osoby chore na PTSD jedynie z weteranami wojennymi, jednak zaburzenie to może wstąpić u każdego, kto przeżył lub był świadkiem jakiegoś bolesnego czy przerażającego wydarzenia i w danym momencie nie jest w stanie sobie z nim poradzić. Takim wydarzeniem może być sytuacja zagrażająca życiu bądź zdrowiu, wieść o śmierci bliskiej osoby, gwałt, przemoc fizyczna, kataklizm, napad czy wypadek drogowy.

 Możemy się spotkać również z wtórnym zespołem stresu pourazowego. Dotyczy on osób, które osobiście nie doznały traumy, ale były świadkiem trudnych wydarzeń innych osób. Z racji charakteru swojej pracy grupą narażoną na to zaburzenie są między innymi lekarze, policjanci, strażacy. Należy jednak zaznaczyć, że zespół stresu pourazowego nie występuje u każdej osoby, która doświadczyła traumy. Normalnym jest, że bezpośrednio po takim wydarzeniu odczuwa się objawy PTSD, jednak często symptomy te same znikają. Jest to normalny proces zdrowienia.

Dopiero gdy proces ten jest zaburzony i objawy utrzymują się powyżej 5 tygodni, możemy mówić o wystąpieniu zespołu stresu pourazowego. Symptomy PTSD zwykle objawiają się w ciągu trzech miesięcy od przebytej sytuacji traumatycznej. Czasami, jednak dużo rzadziej, mogą dać o sobie znać nawet po dużo dłuższym czasie. Na to, czy u danej osoby wystąpi PTSD, może wpłynąć stan jej zdrowia fizycznego oraz psychicznego oraz indywidualne cechy osobowości.

Całość artykułu do pobrania w linku poniżej.

Dodaj komentarz