Balance Experience

Już wkrótce zapraszamy do śledzenia pierwszych nagrań naszego videobloga, Jest to autorski projekt Fundacji, którego celem jest promocja postaw prozdrowotnych, podejmowanie tematów związanych z nowoczesną urbanizacją, kształtowaniem przestrzeni do życia, nauki i pracy, która szanuje środowisko naturalne. Ponadto pojawią się tematy niechciane i trudne, które wolimy pomijać, np.: zagadnienia związane ze problematyką zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, opieką senioralną, wytchnieniową, formy wsparcia rodzin, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi oraz formy alternatywnej opieki senioralnej tj. rodzinne domy seniora.

W serii Balance experience chcemy wydobyć ze społeczności lokalnych (małe miasteczka i obszary wiejskie) to, co najpiękniejsze, choćby siłę przywiązania do wartości i tradycji, która kształtuje i która pomaga mieszkańcom tych miejscowości kształtować zdolność do samo decydowania i do praktycznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Z drugiej jednak strony chcielibyśmy poprzez głos ekspercki, oparty na analizach i podstawach naukowych opisywać krytycznie, to wszystko, co jest myśleniem stereotypowym i obarczonym uprzedzeniami i błędami. Poprzez te odcinki chcemy włączyć się w debatę publiczną na temat rozumienia człowieka i społeczności lokalnych, które są żywymi i nowoczesnymi organizmami, które ulegają bardzo dynamicznym przemianą i które jednocześnie próbują zachować w sposób mądry to, co ponadczasowe i niezmienne.

Zapraszamy już wkrótce.

Zespół redakcyjny


ADRES

Ul. Jana Pawła Woronicza 32/6
02-640 Warszawa

NIP: 7972074024

REGON: 387465147

Kontakt

kontakt@fundacjamtuzalem.pl

nr. tel.: 667 928 686

SOCIAL media