Karol Kozerski

Pedagog i psychoterapeuta, pracujący w podejściu integratywnym, łączącym techniki z różnych szkół psychoterapeutycznych

Karol Kozerski

Pedagog i psychoterapeuta, pracujący w podejściu integratywnym, łączącym techniki z różnych szkół psychoterapeutycznych.

W trakcie prowadzenia terapii skupia się na świecie wewnętrznym pacjenta tak, aby metody oraz podstawa merytoryczna były odpowiednio dobrane. Wyznaje niezachwianą zasadę, iż każdy człowiek jest niepowtarzalny w swoich osobistych doświadczeniach, co w pewnym stopniu warunkuje jego „tu i teraz”. Cały czas rozwija swoje kompetencje poprzez realizację Kursu Psychoterapii Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jest również członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Początkowo jego droga zawodowa obejmowała problemy relacji międzyludzkich oraz kłopoty dnia codziennego. Pracując natomiast z dziećmi, jak i młodzieżą, pomagał w odnalezieniu własnej tożsamości czy wzrastaniu w odpowiedzialności za własne życie, świadomie wybierając wartości, które wyznaczają standardy, a także jakość ludzkiej egzystencji. 

Oferuje pomoc w obszarach: 

  • depresji oraz myśli samobójczych 
  • zaburzeń lękowych 
  • pomocy w obliczu straty i smutku 
  • kryzysu w związkach 
  • relacjach z bliskimi 
  • zaburzeń emocjonalnych i psychosomatycznych u osób uwikłanych w uzależnienia rodziców 
Specjalizacja
Dostępność